Algemene voorwaarden

Tijdelijk Corona Protocol

Introductie

We willen voorkomen dat we met elkaar omgaan door allemaal kleine lettertjes vast te stellen, maar we moeten toch wat afspraken maken. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn, wat onze rechten zijn en wat we van elkaar mogen verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op elke beleving die via Epe Outdoor wordt aangeboden, georganiseerd en begeleid.

Waar wij spreken over Epe Outdoor worden ook de (ingehuurde) vertegenwoordigers van Epe Outdoor bedoeld.


Deelnemen en veiligheid

Bij en via Epe Outdoor kun je deelnemen aan meerdere outdoor belevingen. Van een wandeling tot een MTB tocht, van een Barbecue tot kinderfeestje. Deelnemen gebeurt altijd op eigen risico! Natuurlijk doen wij, binnen het redelijke, er alles aan om de beleving zo veilig mogelijk te maken, maar wij zijn niet verantwoordelijk te stellen voor schade of letsel welke wordt veroorzaakt door je eigen gedrag of het niet opvolgen van instructies van Epe Outdoor. Er is niets wat je moet doen en doe vooral niets waarvan je niet zeker weet dat je het kunt.

Ook bestaat de mogelijkheid dat we in aanraking komen met wilde dieren, deze dieren vallen buiten een ander zijn gezag of verantwoordelijkheid. Epe Outdoor verstrekt instructies hoe zo veilig mogelijk om te gaan met wilde dieren, maar kan niet instaan voor de gedragingen van deze dieren. Epe Outdoor is dan ook enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van de instructies en niet voor schade door wilde dieren ontstaan ondanks het volgen van de instructies.

Wij vertrekken altijd 30 minuten na de start van de ontvangst. Ben je niet binnen 30 minuten na aanvang, zoals vermeld op het ticket, aanwezig dan bestaat de kans dat wij al vetrokken zijn en heb je geen recht op enige restitutie.

Wij houden rekening met de groep en de mogelijkheden van een ieder. Wij gaan bij het fietsen uit van een gemiddelde snelheid van 20 kilometer per uur,bij wandelen van 3,5 tot 4 kilometer per uur. Bij paardrijden gaan we uit van 5 kilometer per uur. Indien je hiervan wilt afwijken dan is dat op eigen verantwoordelijkheid en kan de rest van de groep niet gehouden worden aan hierin mee te gaan.

Door deel te nemen accepteer je de risico’s die het ondernemen van een activiteit in een groep met zich meebrengen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedragingen jegens anderen en hun veiligheid. Breng je de veiligheid van een ander in gevaar of berokken je een ander in het ergste geval schade dan ben je daar zelf voor verantwoordelijk. Epe Outdoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderlinge schade als gevolg van het handelen van individuele deelnemers.


Betalen en annuleren

Voor de standaard evenementen te boeken via de site geldt:

Pas na betaling is deelname definitief. Elke betaling dient te geschieden voorafgaand aan het evenement en zonder betaling is deelname niet gegarandeerd. Epe Outdoor mag deelnemers die zich later melden, maar eerder betalen, voor laten gaan ten opzichte van deelnemers die nog niet hebben betaald.

Wij laten onze betalingen verrichten door Payment Service Provide (PSP) Mollie. (www.mollie.com). Wij houden ons dan ook aan de algemene voorwaarden met betrekking tot betalingen van Mollie. Bij tegenstrijdigheid met onze voorwaarden inzake de betalingen gaan de voorwaarden van Mollie voor.

Betalen kan (voor zover beschikbaar bij onze PSP) middels:

 • iDeal
 • PayPal
 • Apple Pay
 • MasterCard
 • Visa
 • Klarna
 • Bancontact

Voor het gebruik van Klarna gelden aanvullende voorwaarden van Klarna. Zie daarvoor hier de specifieke voorwaarden van Klarna.

Annuleren

Er kan altijd wat tussenkomen, aan beide kanten. Op het moment dat Epe Outdoor annuleert zal er ten eerste een aanbod gedaan worden voor één of meerdere alternatieve data. Indien van deze data geen gebruik gemaakt kan worden zullen de betaalde deelname kosten binnen 30 dagen worden teruggestort. Epe Outdoor is niet aansprakelijk voor eventuele extra gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten. Ook andere kosten of meerkosten voor alsnog elders een beleving afnemen vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Epe Outdoor.

Epe Outdoor kan om de volgende redenen annuleren:

 • Er zijn 24 uur van tevoren minder dan 50% van de tickets verkocht.
 • Weersomstandigheden kunnen de veiligheid van de beleving in gevaar brengen. Wij zullen uiterlijk de avond voor de dag van de te houden beleving dit mededelen. Het is aan Epe Outdoor voorbehouden om deze afweging en beslissing te nemen, waarbij wij ons weer laten leiden door o.a. het KNMI. Indien het noodweer zich onvoorzien aandient tijdens de duur van de beleving dan bepaalt de vertegenwoordiger van Epe Outdoor of er tussentijds wordt geannuleerd.
 • De benodigde gids zegt af en er is geen vervanger beschikbaar.
 • Er is een overmacht situatie ontstaan waardoor de beleving niet door kan gaan.
 • Wij zullen onze annuleringen aan jou melden via het bij ons bekende e-mailadres en telefoonnummer.

Epe Outdoor streeft ernaar een Beleving zoveel mogelijk door te laten gaan.

Bij deelnemers kan er ook altijd wat tussenkomen. De regels bij annuleren zijn dan als volgt:

Voor belevingen met totale deelnamekosten tot €50 per persoon geldt:
 • Tot 72 uur van tevoren is annuleren kosteloos en worden de betaalde deelnamekosten teruggestort.
 • Vanaf 72 uur tot 24 uur van tevoren brengen wij 50% annuleringskosten in rekening. Wij storten dan dus 50% van de betaalde deelnamekosten terug. Uitzondering hierop is als wij toch nog een deelnemer vinden voor de vrijgekomen plek, dan storten wij alle betaalde deelnamekosten terug.
 • Vanaf 24 uur van tevoren brengen wij alle deelnamekosten in rekening en vindt er geen terugstorting plaats. Uitzondering hierop is als wij toch nog een deelnemer vinden voor de vrijgekomen plek, dan storten wij alle betaalde deelnamekosten terug.
 • Wil je annuleren dan moet dat per e-mail naar info@epeoutdoor.nl of via telefoon via +31 (0)6 247 536 20
Voor belevingen met totale deelnamekosten van €50 of meer per persoon geldt:
 • Tot 4 weken van tevoren is annuleren kosteloos en worden de betaalde deelnamekosten teruggestort.
 • Vanaf 4 weken tot 2 weken van tevoren brengen wij 50% annuleringskosten in rekening. Wij storten dan dus 50% van de betaalde deelnamekosten terug. Uitzondering hierop is als wij toch nog een deelnemer vinden voor de vrijgekomen plek, dan storten wij alle betaalde deelnamekosten terug.
 • Vanaf 2 weken van tevoren brengen wij alle deelnamekosten in rekening en vindt er geen terugstorting plaats. Uitzondering hierop is als wij toch nog een deelnemer vinden voor de vrijgekomen plek, dan storten wij alle betaalde deelnamekosten terug.
 • Wil je annuleren dan moet dat per e-mail naar info@epeoutdoor.nl of via telefoon via +31 (0)6 247 536 20

Eventuele terugstortingen vinden plaats binnen 30 dagen na de datum van het geannuleerde evenement

Voor exclusieve samengestelde belevingen geldt

Na ontvangst dient de factuur binnen 30 dagen voldaan te worden. Daarnaast dient de factuur uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de Beleving voldaan te zijn, ook als dit binnen 30 dagen na verzending van de factuur ligt.

Is de factuur niet betaald voorafgaand aan de Beleving dan kan Epe Outdoor besluiten de Beleving niet door te laten gaan. Epe Outdoor is dan niet aansprakelijk voor enige kosten of schade, maar behoudt zelf wel het recht eventueel gemaakte kosten te verhalen op jou.

De factuur kan per overboeking worden voldaan.

Annuleren

Annuleert u, dan geldt het volgende:

 • Annuleert u uiterlijk 30 dagen voor de Beleving dan is dat kosteloos.
 • Annuleert u binnen 30 dagen voor de Beleving dan brengen wij alle geoffreerde kosten minus eventuele kosten voor catering in rekening.
 • Annuleert u 5 dagen of later voor de Beleving dan brengen wij alle geoffreerde kosten in rekening.

Ook Epe Outdoor kan annuleren, dan geldt het volgende:

 • Weersomstandigheden kunnen de veiligheid van de beleving in gevaar brengen. Wij zullen uiterlijk de avond voor de dag van de te houden beleving dit mededelen. Het is aan Epe Outdoor voorbehouden om deze afweging en beslissing te nemen, waarbij wij ons weer laten leiden door o.a. het KNMI. Indien het noodweer zich onvoorzien aandient tijdens de duur van de beleving dan bepaalt de vertegenwoordiger van Epe Outdoor of er tussentijds wordt geannuleerd.
 • Er is een overmacht situatie ontstaan waardoor de beleving niet door kan gaan.
 • Wij zullen onze annuleringen aan jou melden via het bij ons bekende e-mailadres en telefoonnummer.

Op het moment dat Epe Outdoor annuleert zullen alle betaalde kosten binnen 30 dagen worden teruggestort. Epe Outdoor is niet aansprakelijk voor eventuele extra gemaakte kosten zoals reis- en verblijfskosten. Ook andere kosten of meerkosten voor alsnog elders een beleving afnemen vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Epe Outdoor.

Epe Outdoor is nooit voor meer aansprakelijk dan de reeds betaalde som.


CORONA UITZONDERING

Indien wij een beleving of evenement niet door kunnen laten gaan i.v.m. corona maatregelen, vind er geen restitutie plaats volgens de normale regels. Wij hanteren dan de regels opgesteld samen met ACM welke zijn te vinden op bewaarjeticket.nl.

Ook voor zelf samengestelde belevingen geldt dat deze op een later tijdstip ingehaald kunnen worden.Juistheid van informatie

Om wijzigingen of annuleringen door te geven hebben wij de juiste contactgegevens nodig. Om de veiligheid tijdens tochten zo goed mogelijk te kunnen waarborgen hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig. Al deze gegevens worden bij de deelnemers uitgevraagd bij het aanmelden voor een beleving. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze verstrekte gegevens.

Epe Outdoor valt niets te verwijten en is op geen enkele wijze aansprakelijk indien er schade of hinder door de deelnemers wordt ondervonden doordat de verstrekte informatie door de deelnemers niet juist of onvolledig is.


Samengevat

Om het simpel te houden zijn dit samengevat de regels:

 • Naar instructies van Epe Outdoor moet altijd geluisterd en gehandeld worden.
 • Epe Outdoor is niet verantwoordelijk voor het handelen van derden.
 • Je doet niets waarvan je niet weet of je het kan of weet dat je het niet kan.
 • Zonder betaling geen gegarandeerde deelname.
 • Zelf ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie.
 • Annuleringen worden via de e-mail of telefonisch gedaan.

Extra

Tot de algemene voorwaarden behoren ook onze instructies. Instructies die wij mondeling geven en die wij op onze website publiceren.

Dat zijn:

Print Friendly, PDF & Email

Epe, 30 april 2020