COVID-19

Het Coronavirus en Epe Outdoor

Update 14-12-2020

Ook wij ontkomen er niet aan. Tot en met 19 januari mogen wij geen groepjes begeleiden. Enkel nog een echte privé tocht is mogelijk. Een paar weken geleden hadden we nog verwacht dat het rond januari makkelijker zou worden. Iedereen die heeft geboekt tot 19 januari zullen wij berichten om een nieuwe afspraak te maken.

Update 11-5-2020

Er gloort weer licht aan de horizon. Met de nieuwste lokale verordening staat vast dat wij onze activiteiten weer kunnen hervatten. Er is in opgenomen dat het organiseren van, en deelnemen aan, samenkomsten met als doel bewegen weer is toegestaan.

Ons MTB weekend De Das, welke we in mei hadden gepland kunnen we helaas nog niet opnieuw plannen, daarvoor moeten de campings definitief hun gedeelde sanitaire voorzieningen weer kunnen openen. Dat is onder voorbehoud voorzien vanaf 1 juli. De 2e Das voor september staat daarom nog wel vast.

Wij hebben dus de eerste tochten weer zin onze agenda gezet en deze zijn weer te boeken. Ook kun je ons vanaf nu weer boeken voor een privé tocht door de bossen van Epe.

Om dit veilig te doen hebben we een Corona protocol opgesteld. Zo weet je vantevoren waar je op kunt rekenen en wat er van je verwacht wordt. Lees en download het protocol hier:

Update 16-3-2020

Ook bij Epe Outdoor houden wij de ontwikkeling met betrekking tot COVID-19 en de genomen maatregelen in de gaten.

Helaas is bepaald dat al onze activiteiten geen doorgang meer mogen vinden.

Dat is een flinke tegenslag voor al het moois wat we hadden gepland en waarvoor al vele boekingen binnen waren. We moeten met pijn in ons hart onze gasten een andere beleving bieden op een later tijdstip.

Nu het advies is: “blijf zoveel mogelijk thuis.”, kunnen wij niet stimuleren dat mensen naar buiten gaan, de bossen in trekken en in groepjes, al is het met afstand, buiten gaan recreëren.

Wat wij hebben besloten is als volgt:

 • Boekingen die stonden hebben wij opgeschort.
 • Wij stoppen met de verkoop van nieuwe tickets in verband met eventuele extra maatregelen.
 • Alle boekingen blijven geldig en zullen later uitgebreid kunnen worden ingehaald.

Wij baseren dit beleid op de regeling van bewaarjeticket.nl, welke onder andere in samenspraak met de Autoriteit Consument en Markt (de ACM) is samengesteld en deze luidt als volgt:

Verplaatste evenementen

 1. Tickets voor evenementen die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor het verplaatste evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke evenement.
 2. Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het ticket dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
 3. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
 4. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 1 maand na
  de nieuwe datum van het verplaatste evenement.
 5. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Afgelaste evenementen

 1. Bij tickets voor evenementen die als gevolg van het Coronavirus moeten worden afgelast (dwz niet kunnen worden verplaatst binnen de termijn van 13 maanden), heeft de houder van dat ticket recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
 2. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
 3. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na
  de datum van het afgelaste evenement.
 4. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Bij Epe Outdoor zijn wij niet afhankelijk van de inkomsten van Epe Outdoor, onze doorlopende kosten zijn minimaal. Zodoende kunnen wij voor 100% garanderen dat alle activiteiten later doorgang zullen vinden. Niemand raakt dus zijn geld kwijt en iedereen krijgt uiteindelijk zijn beleving!

#BlijfThuis #staystrong

Team Epe Outdoor